Het verhaal van Gelderland verdient een plek in een museum. En de beste plek om dat verhaal te vertellen is in Zutphen, ‘Geschiedenishoofdstad van Gelderland’. In Zutphen liggen immers de wortels van de twee graafschappen waaruit de provincie is ontstaan. Wethouder Sjoerd Wannet openbaarde deze week de plannen die maandag 15 januari nog door de ‘Ridders van Gelre’ aan de diverse fracties van de Provinciale Staten van Gelderland werden overhandigd.

De Gelderse geschiedenis verschilt op veel punten van de klassieke ‘vaderlandse geschiedenis’, die vaak het perspectief van Holland kiest. Daarom spannen de Ridders van Gelre, René Arendsen en Bas Steman, zich al jaren in om het Gelderse verhaal op een aantrekkelijke manier te vertellen. Dat doen ze voor een groot publiek op Omroep Gelderland. De provincie Gelderland steunt dat idee. De fractieleiders van de Provinciale Staten gaven de ridders daarom opdracht met een plan te komen.

Na serieus onderzoek ligt er nu een plan dat door de gemeente Zutphen wordt omarmt. De stad heeft zelfs al een locatie op het oog, aan het ’s Gravenhof. In de Walburgiskerk aan deze hof, vond rond 1130 de huwelijksverbintenis tussen Gerard II van Gelre en Irmgard van Zutphen plaats. Daarmee, werden de graafschappen Gelre en Zutphen verbonden. Daardoor kwam het zwaartepunt van Gelre in de huidige provincie Gelderland te liggen.

Aan ditzelfde plein zijn het Stedelijk Museum Zutphen, Museum Henriette Polak en de Walburgiskerk gevestigd. En daar is ook voor Team Archeologie met zijn depot plaats gemaakt. Zo zijn de eerste stappen gezet om een plein voor cultuur en erfgoed te creëren – een wens van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Aan dit plein bevindt zich ook de Witte Vleugel, een naoorlogse uitbouw van het oude stadhuis.

De gemeente biedt nu deze plek aan als de perfecte locatie voor de vestiging van het Gelders Museum, in dit museumkwartier. Musea Zutphen is ook betrokken bij het plan. Zo zal Musea de organisatie van een nieuw museum op zich kunnen nemen. Zodoende hoeft er niet een hele nieuwe organisatie met alle kosten van dien te komen.

De komende maanden gaan Zutphen, Musea Zutphen en de Ridders van Gelre, samen met andere stedelijke en regionale historische musea, nadenken over samenwerking en het versterken van de Gelderse musea. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft al toegezegd mee te willen denken.

© Foto: Jolanda van Velzen