Afgelopen weekend stond de Veldhoek in het teken van het 100 jarig jubileum van het Veldhoeksfeest. Het feest zou in 2020 gevierd worden maar door de Covid-19 pandemie was dat niet mogelijk. Vorig jaar werd er een afgeslankte versie van het Veldhoeksfeest van 1 dag gehouden. Dit jaar kon het allemaal weer gebeuren en werd er een extra groot feest gevierd.

Vrijdagavond werd begonnen met het kraamschudfeest van Petertje. Ofwel een toneelstuk opgevoerd door toneel club Veldhoek, waarin Petertje een hoofdrol speelde. De avond werd afgesloten door Free-line. Zaterdagmorgen startte de optocht vanaf eetcafé de Veldhoek naar het feestterrein met medewerking van ‘Niet zoegen moar bloazen’ en prachtig uitgedoste deelnemers. Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland lostte het 1e schot van het vogelschieten. Winand Bouwmeester schoot de vogel eraf en is koning van Veldhoek voor aankomend jaar. Aansluitend werd een er een mooi feest gebouwd met de band Kaliber.

De zondag, de jubileumdag, werd gestart met een optreden van de Berkelzangers, die de gezelligheid goed op gang brachten. Ook werd er met de oud schutterskoningen en koninginnen van het volksfeest Veldhoek gestreden om de titel ‘Keizer van de Veldhoek’. Herbert Hofman schoot uiteindelijk de vogel met kroontje van de paal en mocht de titel en versierselen in ontvangst nemen. ”Het feestweekend werd afgesloten met een optreden van De Paloma’s en zorgde voor een daverend slot van een geslaagd weekend” lacht Agnes Menkhorst.

Foto: Jeffrey van Londen

Meer foto’s in ons fotoboek