De Halseweg richting de kern van Zelhem is het overgrote deel van de maand oktober afgesloten voor doorgaand verkeer. In opdracht van de gemeente worden onder meer ‘snelheidsremmende maatregelen’ genomen omdat de maximumsnelheid naar beneden gaat.

Binnen de bebouwde kom mogen bestuurders na de werkzaamheden nog maar dertig kilometer per uur rijden. Tussen de rotonde met de Stikkenweg en de komgrens wordt de maximumsnelheid zestig kilometer per uur. Om bestuurders te motiveren niet harder te rijden, worden maatregelen genomen. Zo wordt er een wegversmalling aangelegd en komen er chicanes en een groenvak. De werkzaamheden aan de Halseweg starten op maandag 3 oktober. Naar verwachting is het werk op vrijdag 28 oktober afgerond.

Tijdens het werk wordt ook het naast de weg gelegen fietspad aangepakt. “Het fietspad vanuit de richting Halle sluit voortaan aan op de Brinkweg en het kleine stukje fietspad aan de overkant komt te vervallen”, meldt de gemeente Bronckhorst. “Fietsers vanuit het centrum richting Halle moeten voortaan op de kruising het fietspad op rijden. Hierdoor worden zij beter gezien door automobilisten.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: Gemeente Bronckhorst