De Achterhoek Raad kwam maandag 7 maart voor de laatste keer bij elkaar in de huidige samenstelling, in de met de Gulden Feniks bekroonde DRU in Ulft om de ontwikkelingen in de Achterhoek samen te bespreken. Besluiten lagen dit keer niet voor, wel waren er drie presentaties en werden veel woorden van waardering uitgesproken.

Allereerst stond Mark Boumans stil bij de ontwikkelingen in Oekraïne en gaf aan dat wij ons gelukkig mogen prijzen met leven in een democratie. De PvdA-fracties in de Achterhoek stelden schriftelijke vragen met betrekking tot de situatie in Oekraïne. De Board heeft hierop schriftelijk gereageerd. Na deze inleiding dankte Mark Boumans de Achterhoek Raad uitgebreid voor haar inzet voor de regio en overhandigde een eerste exemplaar van een Achterhoekse circulaire tegel, met 3D-geprinte standaard gemaakt door Achterhoekse jeugd.

De Achterhoek Raad werd over drie onderwerpen bijgepraat door de Achterhoek Board. De eerste presentatie over de ‘Baanbrekende aanpak kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad’ werd ingeleid door Boardlid Els Birkenhäger die daarna het woord gaf aan Justin Pagden, projectleider AGEM. n de tweede presentatie gaf Boardlid Willem Buunk een toelichting op het ‘Open Innovatiesysteem Achterhoek’. De derde presentatie ging over de ‘Ontwikkelingen SDG-regio Achterhoek’ door Boardlid Mirjam Koster en Joram van Donk, Adviseur Public Affairs en Lobby 8RHK ambassadeurs.

Boardlid Arthur Jansen nam de Achterhoek Raad mee in de laatste ontwikkelingen rondom de Noordtak. Vicevoorzitter van de Board, Mirjam Koster keek namens de Board terug op de plezierige samenwerking met de Achterhoek Raad en schetste een beeld van de omgekeerde 8 als een lemniscaat dat symbool staat voor de vloeiende beweging waarin de regionale samenwerking zich hopelijk ook in de toekomst zal ontwikkelen.

Foto: 8RHK