Bronckhorst gaat vanaf dit jaar tachtig procent van de bermen in de gemeente ecologisch beheren. Dat betekent dat de begroeiing op sommige plekken ‘hoger en ruiger’ wordt, wat het aantal planten en dieren ten goede moet komen.

“We willen ervoor zorgen dat bijen, vlinders en andere insecten voedsel vinden in de berm en dat ook zoogdieren, vogels en reptielen kunnen profiteren van zaden, insecten en schuilgelegenheid”, geeft wethouder Paul Hofman namens de gemeente aan. “Bermen kunnen zo verbindingen worden tussen grotere leefgebieden.” Bronckhorst laat weten dat de gekozen maaimethode verschilt per locatie. Het hangt onder meer af van de grondsoort, de beplanting en de breedte van de berm. Met name de zandgronden in het oosten en noorden van de gemeente lenen zich volgens Bronckhorst voor het hergebruik van maaisel.

Ook andere gemeenten in de Achterhoek zijn actief bezig met het beheer van de bermen. Oost Gelre scoorde daarbij het best. In die gemeente was volgens Landschapsbeheer Gelderland in 2018 al sprake van honderd procent ecologisch bermbeheer. Een risico van het minder maaien is dat het zicht op wegen kan verminderen. Veilig Verkeer Nederland liet eerder weten dat het aan de wegbeheerder is de veiligheid te waarborgen. Het zicht op kruisingen moet daarbij vrij zijn, zodat weggebruikers het andere verkeer goed kunnen zien.

Bronckhorst kapt bomen
Waar de bermen minder vaak gemaaid worden, zet Bronckhorst de komende tijd wel de bijl in een aantal bomen. Uit een controle die eens per drie jaar plaatsvindt, blijkt dat er een aantal verzwakte en dode bomen zijn. Dit voorjaar worden er door Bronckhorst bijna zeshonderd verwijderd, maar daarbij wordt voor elke gekapte boom een nieuwe aangeplant. Dit voorjaar worden er tweehonderd geplaatst, in de winter volgen er nog eens 450.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8 (archief)