Het hele jaar 2022 viert Bocholt dat het 800 jaar geleden is deze Duitse stad stadsrechten kreeg. Als goede buur staat ook gemeente Aalten stil bij dit bijzondere jubileum. Op 17 januari, de dag dat Bocholt in 1222 stadsrechten kreeg van de Bisschop van Münster, wordt aan de Bocholter Aa een Nederlandse linde geplant.

De linde die door gemeente Aalten wordt geschonken aan Stadt Bocholt is de Tilia europaea ‘Pallida’, een cultivar van de Hollandse linde. In Nederland wordt dit een koningslinde genoemd, in Duitsland een Kaiserlinde. Algemeen wordt aangenomen dat de boom die is afgebeeld in het wapen en het logo van gemeente Aalten, een linde is.

“We waarderen het ‘naoberschap’ tussen gemeente Aalten en Stadt Bocholt zeer. Met het aanbieden van een linde, die hopelijk nog vele jaren op deze mooie plek aan de Bocholter Aa tot verdere wasdom mag komen, markeren we dit bijzondere jaar voor Bocholt en symboliseren we onze uitstekende verstandhouding en samenwerking. Het nauwe contact op bestuurlijk niveau is recent in het kader van coronamaatregelen heel nuttig gebleken, en er zijn meer voorbeelden” aldus burgemeester Stapelkamp.