Aalten staat in de toekomst geen nieuwe zonneparken meer toe. Uit een inventarisatie die de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat er geen noodzaak is om zonneparken op landbouwgrond aan te leggen. De gemeente wil nu vol gaan inzetten op zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische daken.

Uit een onderzoek van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) blijkt dat er in de gemeente genoeg kansen liggen om zonnepanelen op daken te realiseren, zo schrijft Omroep Gelderland. LTO denkt dat er 36 GWh opgewekt kan worden met zonnepanelen op agrarische bedrijfsdaken en ook de AGEM ziet extra mogelijkheden voor zonnepanelen op niet-agrarische bedrijfsdaken.

De Achterhoek heeft in de Regionale Energie Strategie (RES) afgesproken dat het in 2030 1,35 Terawattuur (TWh) wil gaan opwekken met hernieuwbare energie uit wind en zon. Door niet meer mee te werken aan zonnevelden op landbouwgrond denkt Aalten alsnog voldoende aan deze doelstelling te kunnen bijdragen.

Foto: Pixabay