Raadsfracties GBB, CDA en PvdA, die deze vier jaar de coalitie in Bronckhorst vormen, stelden bij hun aantreden een akkoord op met afspraken en uitgangspunten voor het beleid de komende vier jaar. Dit is op hoofdlijnen en burgemeester en wethouders verfijnen dit nu tot een programmaplan dat naar verwachting 21 december in de raad komt. Input haalden ze onder meer op tijdens vijf College on Tour bijeenkomsten eind augustus en begin september met inwoners, ondernemers, verenigingen, (belangen)organisaties. In totaal waren bijna 250 deelnemers aanwezig in Hoog-Keppel, Hengelo, Kranenburg, Steenderen en Zelhem. De aanwezigen spraken over de vijf speerpunten van het coalitieakkoord.

“We hebben op vijf drukbezochte avonden veel mooie gesprekken met onze inwoners gevoerd. De betrokkenheid bij de leefomgeving is groot en daarom was het heel inspirerend om met elkaar over de vraagstukken, maar ook over de mogelijke oplossingen te praten. We hebben veel goede ideeën opgedaan en die gebruiken we waar mogelijk in de uitwerking van ons beleid. Wat fijn dat zoveel mensen de tijd namen genomen om met ons mee te denken. Wordt vervolgd.” aldus Burgemeester Marianne Besselink.

Thema’s die veel aandacht kregen tijdens de bijeenkomsten waren: mobiliteit (bereikbaarheid en verkeer), wonen (behoefte aan starters- en seniorenwoningen), sport (ontmoeting, vrijwilligers en accommodaties), energie (windmolens en duurzaamheid) en vertrouwen in de overheid.

Foto: Gemeente Bronckhorst