Met een reeks maatregelen komt Bronckhorst de komende maanden inwoners tegemoet die de dupe worden van stijgende kosten. Meest in het oog springend is de verhoging van de grens voor het minimabeleid tot 130% van de bijstandsnorm.

Tot 1 januari wordt de grens voor financiële hulp door Bronckhorst verhoogd, een absolute noodzaak, vonden alle partijen, mede omdat er beperkt landelijk beleid is voor die periode. “We doen een oproep om niemand in de kou te laten staan”, aldus Marcel Westerink van Gemeentebelangen, die wil dat er ‘niet zo strikt’ wordt omgegaan met de 130%-norm. “We moeten goed kijken naar persoonlijke omstandigheden.” Naast het opschroeven van de grens voor het minimabeleid, zet de gemeente nog een aantal andere stappen. Zo hoeft de Voedselbank, als die noodzaak er is, geen belasting te betalen en kan de gemeente de energierekening overnemen.

Inwoners die voor hulp aankloppen, kunnen een gemeente verwachten die uitgaat van vertrouwen. “Dat is de basis, niet controleren”, aldus wethouder Evert Blaauw, die aangaf trots te zijn op de gemeenteraad vanwege het donderdagavond unaniem aangenomen voorstel. “We zullen kijken welke mogelijkheden we hebben om zo veel mogelijk budget uit te kunnen zetten naar inwoners die het echt nodig hebben.” Ook moet de huisuitzettingen als gevolg van recent ontstane schulden ‘niet toestaan’.

Als grootste probleem wordt het bereiken van inwoners gezien. “Als je de mensen niet weet te bereiken die wellicht vanwege schaamte niet durven uit te komen dat ze een schuld hebben..”, vroeg Martin Fröberg van D66 zich hardop af, die voorstelde inwoners onder meer op scholen en in supermarkten te benaderen. Blaauw beaamde de zorgen over communicatie: “Dat is zeker een aandachtspunt.”

Naast de tegemoetkoming aan inwoners, wordt ook 600.000 euro extra uitgetrokken voor hulp aan maatschappelijke organisaties. Het geld komt bijvoorbeeld beschikbaar voor sportclubs of dorpshuizen die hun accommodatie willen verduurzamen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8 (archief)