© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp

Het aantal inwoners van de gemeente Lochem is licht gestegen met 242. Het totale inwonersaantal is gestegen naar 34.314. Deze groei komt voornamelijk doordat mensen naar Lochem verhuisden; in totaal 1671 personen. Ondanks het feit dat er meer mensen overleden dan er werden geboren, is het aantal inwoners dus toegenomen.

Van de mensen die naar de gemeente Lochem verhuisden kwamen er 439 uit het buitenland, zoals de vluchtelingen uit Oekraïne die tijdelijk in de gemeente wonen. Eind 2022 waren dit er 230; waarvan de gemeente er 152 onderdak biedt. Particulieren vangen 78 vluchtelingen op. Uit de gemeente Lochem vertrokken 200 mensen in 2022; meest jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Omdat er ook jongeren naar de gemeente verhuisden, nam het totaal aantal jongeren in deze leeftijdsgroep per saldo af met 116.

Lochem groeide als grootste kern het snelst, gevolgd door Harfsen. In Barchem bleef het aantal inwoners gelijk en Laren laat de grootste daling zien, gevolgd door Epse.

© Foto: RTV Ideaal