De Achterhoek Raad heeft maandag, als vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar, twee nieuwe boardleden geïnstalleerd. Emmeke Gosselink, wethouder in Bronckhorst en Bart Porskamp, wethouder in Oost Gelre. De Achterhoek Board stuurt de regionale 3-O samenwerking (tussen ondernemers, organisaties en overheden) aan en bestaat uit elf bestuurders.

”We hebben elkaar nodig in de regio. Verschillende lokale vraagstukken vragen om een regionale aanpak waar niet alleen de overheid maar juist ook ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in spelen. Als vertegenwoordiger van een lokale partij zoek ik de verbinding tussen de lokale en regionale thema’s en partijen, wil ik me inzetten voor de monitoring om deze waardevolle samenwerking in de Achterhoek voor de lange termijn borgen” aldus Emmeke Gosselink.

In de Achterhoek Board is een derde boardlid vanuit de overheid vertegenwoordigd, die opnieuw voor een periode van vier jaar is benoemd, namelijk Ted Kok: ”Voor het versterken van onze innovatieve, groene, gezonde, woon- en leefomgeving is het essentieel dat de Achterhoek bereikbaar is. Via het spoor en de weg, veilig en snel per auto, fiets, openbaar vervoer of deelvervoer.”

Foto: Achterhoek ambassadeurs