© Foto: 8RHK (archief)

Het is de Achterhoek gelukt om een nieuwe Regio Deal aan te gaan met het Rijk. De Achterhoek is daarmee één van de 22 regio’s waarin het kabinet investeert om de brede welvaart te bevorderen.

“We zien in de Achterhoek grote opgaven op ons afkomen die de Achterhoek de komende jaren sneller onder druk zetten dan de rest van Nederland. De Achterhoek loopt niet alleen voorop in innovatie en samenwerken, ook in dubbele vergrijzing en ontgroening. Dat maakt een nieuwe Regio Deal niet alleen noodzakelijk, maar tegelijk ook een enorme kans om nieuw beleid voor heel Nederland hier in de Achterhoek tot stand te brengen” aldus Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs.

Door 29 regio’s is een aanvraag gedaan voor 630,5 miljoen euro. In totaal is 384,6 miljoen beschikbaar gesteld, waarvoor nu 22 regio’s een deal sluiten met het Rijk. Tot aan de zomer gaan Rijk en regio samen de plannen uitwerken om vanuit de aanvraag tot het sluiten van de daadwerkelijke Regio Deal te komen. Daarin zal duidelijk worden hoe de middelen binnen de programma’s verder verdeeld worden.