© Foto: 8RHK

In een brief aan formateur Van Zwol roept voorzitter van de Achterhoek, Mark Boumans, de formerende partijen op om een minister van Regionale Zaken aan te stellen. Daarnaast zullen de grote investeringen voor infrastructuur en woningbouw die het hoofdlijnenakkoord benoemt, volgens de Achterhoek vooral via de structurele investeringsagenda van Elke Regio Telt moeten gaan lopen.

”We juichen het toe dat de formerende partijen met een nieuw kabinet willen werken aan een nieuw kiesstelsel om de regionale band te versterken en gaat investeren in regionaal openbaar vervoer. De forse investeringen in wonen en infrastructuur zijn hard nodig” aldus Bouwmans. ”Om de infrastructuur op peil te brengen, woningen te bouwen en Rijksdiensten in de regio te vestigen zijn miljarden aan middelen en menskracht nodig. Om onderwijs en economie ook regionaal te stimuleren. Wij raden u aan hiervoor een Minister van Regionale Zaken aan te stellen” vult Mark Boumans aan.

De Achterhoek stelt in de brief verder dat het Rijk vooral ook de regio als leerschool moet benutten.