De Achterhoek Raad vergaderde maandagavond met een aantal belangrijke punten op de agenda, zoals de vaststelling van de herijkte Achterhoek Visie 2030, hét kompas voor de regionale samenwerking, en het aanstellen van twee nieuwe boardleden voor aan het roer van die samenwerking. Ook werden verschillende vragen, moties én een amendement ingediend door diverse raadsleden.

De zaal in de DRU Cultuurfabriek vulde zich met spitse discussies om samen tot breed gedragen plannen voor de Achterhoek te komen. De vergadering werd voorgezeten door vice-voorzitter burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk, in plaats van de ‘standaard’ voorzitter Mark Boumans (burgemeester Doetinchem), die verhinderd was. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, inzichten en cijfers waardoor de Achterhoek Visie2030 toe was aan een herijking. De Achterhoek presenteert zich als de eerste SDG-regio van Nederland en heeft in de herijkte visie de duurzame ontwikkelingsdoelen opgenomen. Zoals de Visie het verwoordt: “We faciliteren en stimuleren ondernemers, lokale overheden, onderwijs en maatschappelijk middenveld via onze unieke netwerkstructuur in de regio om met de SDG’s aan de slag te gaan.”

Met meerdere complimenten vanuit de Achterhoek Raad is de herijkte visie unaniem aangenomen door de Achterhoek Raad.

Foto: Achterhoek ambassadeurs