Eind oktober maakte minister De Jonge bekend dat de betaalbaarheidsgrens voor nieuwbouwwoningen in 2024 stijgt van 355.000 euro naar 390.000 euro, onder druk van hogere kosten in de bouwsector. De Achterhoek vindt dat geen goed signaal en wijst de minister op het belang van 355.000 euro als grens, voor het toevoegen van woningen tot 2030 volgens de Woondeals.

“Het kan niet zo zijn dat onze (potentiële) inwoners de dupe worden van een consumentenprijsindex, met als gevolg geen betaalbaar dak boven het hoofd. Juist de belangrijke groep huizenzoekers in de lagere en middeninkomens, jongeren en starters hebben wij hard nodig om onze werkgelegenheid op peil te houden. 355.000 euro was al een forse grens, maar gaf landelijk aan zowel de markt als overheden duidelijkheid en perspectief. Wij roepen de minister daarom op om eenduidig beleid te voeren. Stop met de indexering van de betaalbaarheidsgrens” aldus voorzitter Wonen & Vastgoed 8RHK ambassadeurs, Arjen van Gijssel.

Om de wooncrisis het hoofd te bieden, wil de Achterhoek woningen toevoegen die passen bij de behoefte in de regio. Met het Rijk en de provincie zijn in de Woondeal afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen, voor de lange termijn heeft de regio een achterliggend geambieerd doel van 11.500 woningen. 

© Foto: Jerry Lampen