De gemeenten in Nederland moeten de komende jaren samen waarschijnlijk zo’n 40.000 nieuwe opvangplekken realiseren voor vluchtelingen en statushouders. De Achterhoek werkt gezamenlijk aan een plan voor de 1.100 mensen die hier naar verwachting in 2023 en 2024 moeten worden opvangen. De betrokken gemeenten brengen op dit moment in beeld welke opvangmogelijkheden zij zien. De grootste urgentie ligt bij het huisvesten van statushouders en vluchtelingen. Maar ook de opvang van ontheemden uit Oekraïne blijft actueel. Door met elkaar een plan te maken, kunnen gemeenten de opvang onderling zo goed mogelijk verdelen. Een gemeente die te weinig opvang voor vluchtelingen kan realiseren, kan misschien juist wel extra huisvesting voor statushouders bieden. Het is de bedoeling dat het regionale plan eind van de zomer klaar is en alle gemeenteraden er uiterlijk in september over besluiten.

De gemeente Bronckhorst heeft al twee jaar positieve ervaringen met de opvang van 50 minderjarige vluchtelingen in de Betteld in Zelhem en willen deze opvang ook komende winter bieden. Het aantal te huisvesten statushouders, volgens de taakstelling van het rijk, haalt de gemeente Bronckhorst in samenwerking met de woningbouwcorporaties tot nu toe ook nog steeds. Datzelfde geldt voor het opgelegde aantal tijdelijk op te vangen Oekraïners. “Wij maken ons in Bronckhorst hard voor passende huisvesting voor vluchtelingen en statushouders, zodat zij weer een thuis en een toekomstperspectief hebben,” aldus Wethouder Gosselink van wonen. “Wij willen stabiliteit bieden aan de mensen die aan ons worden toegewezen. We gaan voor een geïntegreerde aanpak, met oog voor alle inwoners van Bronckhorst die een woning zoeken. Voor statushouders zoeken we mogelijkheden voor een mix van verschillende groepen. Dus bij voorkeur samen met starters en andere woningzoekenden.”

Om de spreiding van vluchtelingen over alle gemeenten in ons land te regelen, is een Spreidingswet in de maak, waar we met de gezamenlijke aanpak in de Achterhoek op voorsorteren om zelf aan zet te blijven. De verwachting is dat er voldoende opvangmogelijkheden voor Oekraïners blijven. De opdracht zal zich dan ook vooral toespitsten op het realiseren van extra plekken voor andere vluchtelingen en statushouders.

© Foto: RTV Ideaal (archief)