Er ligt een nieuw stedenbouwkundig plan voor woningbouwlocatie Almen-Zuid. In december presenteerde de gemeente drie mogelijke varianten waarop inwoners van Almen en overige belangstellenden konden reageren. Ook voerde de Werkgroep Wonen van de VAB gesprekken met omwonenden. De afgelopen maanden is hard gewerkt om van deze drie varianten één voorkeursvariant te maken.

Op 4 juli werd dit plan in Ons Huis in Almen gepresenteerd. Daarbij waren ruim 100 belangstellende inwoners van Almen aanwezig. Wethouder Marja Eggink opende de avond en daarna is het nieuwe plan gepresenteerd en toegelicht. De volgende stap is om een conceptbestemmingsplan te maken. Als alles volgens plan verloopt komt hiervoor in november weer informatiebijeenkomst in Almen.

© Foto: gemeente Lochem