De gemeente Berkelland heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een bestuursovereenkomst gesloten voor de opvang van 44 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Dit is voor een termijn van 2 jaar. Op basis van een evaluatie kan dit daarna worden verlengd en kan het aantal jongeren worden verhoogd. Door de ondertekenen van de bestuursovereenkomst stemt het college in met het gebruik van de opvanglocatie aan de Panovenweg 14 in Rekken door het COA.

“Het is gelukt met de COA en omgeving afspraken te maken over de opvang van jonge vluchtelingen. We hebben een bestuursovereenkomst gesloten met het COA, en een convenant met afspraken met de COA en DorpsCoöperatie Rekken. We hopen dat we de 44 minderjarige vluchtelingen spoedig kunnen verwelkomen in de opvanglocatie.” aldus burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland. Het COA zorgt voor een evenwichtige samenstelling van de groep jonge vluchtelingen. In de opvanglocatie blijven de 4 bestaande units in stand, waarbij jongens en meisjes apart worden opgevangen.

Na 2 jaar wordt door het college een besluit genomen over mogelijke verlenging van de bestuursovereenkomst. De komende 2 jaar kan worden ervaren hoe de AMVopvanglocatie werkt en wat de impact is op de omgeving. Monitoring en evaluatie van de veiligheid en leefbaarheid wordt gedaan door een lokale beheergroep, met behulp van het onafhankelijke en deskundige Bureau Beke. Als alles goed verloopt is het mogelijk voor het COA om te verlengen tot 10 jaar en uit te breiden tot maximaal 50-80 opvangplaatsen.

© Foto: RTV Ideaal (archief)