Grondeigenaren in de Achterhoek gaan massaal bijenbosjes en bijenhagen aanplanten voor wilde bijen. Zij doen mee aan het project ‘Bijenbosjes en bijenhagen in de Achterhoek’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland. Hiermee helpen inwoners wilde bijen van het vroege voorjaar tot het najaar aan nectar en stuifmeel en ze versterken het landschap met deze streekeigen beplanting.

In totaal doen maar liefst 120 Achterhoekse grondeigenaren mee. Samen planten ze 24.780 stuks bosplantsoen dat aangeplant gaat worden als 10.990 m2 bijenbosjes en 3.450 meter bijenhaag. Deze bosjes en hagen zijn niet alleen goed voor wilde bijen, ook vlinders profiteren ervan en vogels vinden er voedsel en nestgelegenheid.

Vrijdag 26 januari om 10:30 uur vindt in twee rondes de uitdeeldag van bijenbosjes en bijenhagen aan de deelnemers plaats. Ze gaan daarna op eigen terrein struiken aanplanten zoals meidoorn, egelantier, hondsroos, wilde liguster, kardinaalsmuts, wilg, wilde appel, winterlinde en zoete kers.

© Foto: Peter Eekelder