In het onderzoek naar nieuw bedrijventerrein in Winterswijk besloot het college van burgemeester en wethouders een lijst met 8 potentiële locaties voor te stellen aan de gemeenteraad. Deze locaties voldoen aan de vastgestelde randvoorwaarden en moeten verder onderzocht worden. Met dit vervolgonderzoek kan de gemeente uiteindelijk een zorgvuldig afgewogen besluit nemen voor de locatie van het nieuwe bedrijventerrein.

Beschikbaar bedrijventerrein is schaars en voor de komende 20 jaar is nieuw bedrijventerrein nodig voor de groei en ontwikkeling van (Winterswijkse) bedrijven. Daarom zoekt de gemeente Winterswijk stapsgewijs naar 22,8 (bruto) hectare nieuw bedrijventerrein. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. De gemeenteraad stelde in november 2023 de randvoorwaarden vast waar een locatie minimaal aan moet voldoen. Het toekomstig bedrijventerrein mag bijvoorbeeld niet in een beschermd natuurgebied liggen en moet binnen 200 meter van de N318 of N319 liggen.

Aan de hand van de randvoorwaarden stelde de gemeente een lijst met acht potentiële locaties op. De voorgestelde locaties zijn; Morskers Driehuisweg, Arrisveld, Tuunterveld, Misterweg, Elinksveld, Eekelerweg, Molenveld en Ten Houtenlaan. De gemeenteraad bespreekt deze lijst tijdens de raadscommissie van 8 februari en neemt op 29 februari hierover een besluit. Nadat de gemeenteraad de lijst met locaties vaststelt, start de gemeente het vervolgonderzoek. Alle locaties worden verder geanalyseerd, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. De analyse bestaat uit de eigenschappen van de locatie en de effecten op de omgeving.

© Foto: RTV Ideaal (archief)