De 37e jaargang van de Achterhoekse almanak is uit en staat weer boordevol gegevens over bijzondere dagen, het weer, de hemellichamen en de duur van het daglicht. Daarnaast bevat de almanak een natuur- en tuinkalender en artikelen over landschap, natuur, historie en streektaal.

Een van de artikelen gaat over het jaar 1572, een cruciaal jaar in de Tachtigjarige Oorlog. In 2022, 450 jaar na 1572, wordt landelijk in het licht van de thema’s Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid op dit jaar teruggeblikt. Voor de inwoners van de Achterhoek luidde de opstand van de Geuzen tegen de Spanjaarden een periode in van dood en verderf.
Een ander artikel licht de betekenis voor Lochem toe van koopman, bestuurder en patriot H.J. Thomasson (1758-1833). Dat het Achterhoekse Meddo een tijdlang de zwaarste zwerfkei van Nederland heeft gekend, leert een artikel over enorme zwerfkeien die in de Achterhoek tijdens strenge winters naar boven zijn gekomen.
Het artikel ‘Berlewalde, woudtempel onzer vaderen’ geeft een impressie van de landschappelijke ontwikkeling van wildernis tot cultuurlandschap van de Achterhoek. Berlewalde is de benaming voor het oerbos dat rond 1295 70% van de Achterhoek bedekte. Het woord ‘piezewiet’, dat vooral in zuidelijke, Nederfrankische streken voorkomt, wordt in een ander artikel belicht.

De almanak is voor € 5,50 te koop bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13 te Doetinchem, in de regionale boekhandel en via Achterhoekseboeken.nl.

Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, omslagfoto, ontwerp Steven van den Brand.