VK-Oost, VALA, Stichting Biomassa en De Innovatie Coöperatie bundelen hun krachten om samen te werken aan een toekomstbestendige landbouw in de Achterhoek met een gezond verdienmodel. Op donderdag 14 december 2023 ondertekenden ze hiervoor een intentieverklaring.

In de regionale samenwerking tussen de vier boerennetwerken staan de wensen, ideeën en de aanpak van boeren centraal. Perspectief bieden door innovaties en initiatieven breed toepasbaar te maken in de praktijk is het gezamenlijke doel.

© Foto: gemeente Lochem