In het zuiden van Limburg is al enige dagen een ernstige wateroverlast. Mensen zitten zonder stroom en moesten worden geëvacueerd. Ook de Achterhoekse brandweer is onderweg naar hen.

Uit heel Brabant en Gelderland zijn brandweerlieden aan het helpen. Ook de Vordense brandweer is donderdagavond naar Limburg vertrokken. Zij worden bijgestaan door de korpsen uit Laren, Zelhem en ‘s-Heerenberg.

De korpsen uit de Achterhoek zullen verlichting geven voor de korpsen die daar al uren en dagen gaande zijn. Hoe lang zij daar bezig zijn, is niet bekend. Ons team levert veel respect en daadkracht aan de lieden, hulpverleners en vrijwilligers die daar bezig zijn en wensen veel sterkte aan hen. Dit geldt ook aan de mensen die daar leven en veel tot alles zijn kwijtgeraakt.