Zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) en de provincie Gelderland hebben onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven om de regionale programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen te actualiseren.

Het huidige Regionaal Programma Werklocaties (RPW), het bestuurlijk afsprakenkader tussen provincie en de regio over bedrijventerreinontwikkeling, heeft een looptijd van 2019 tot eind 2023. Hierin staat de ruimtelijk-economische dynamiek van de hele regio en per Achterhoekse gemeente beschreven. Een van de positieve ontwikkelingen is, dat er behoorlijk veel economische dynamiek in de regio is en ook voor de komende jaren wordt verwacht. Dat komt met name door de maakindustrie, bijzondere bedrijven die groeien en bedrijven die verplaatsen naar bedrijventerreinen.

“De Achterhoekse economie heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en dat vraagt met name op bedrijventerreinen om extra ruimte. Dat horen we ook van VNONCW en SIKA, de samenwerkende industriekringen in de Achterhoek. Het ontwikkelen van bedrijventerreinen duurt lang en vraagt om goede ruimtelijke afwegingen, denk aan bereikbaarheid en het landschap. Daarom willen we nu al onderzoek doen, zodat we de economische dynamiek op een duurzame ruimtelijke manier kunnen blijven faciliteren” ligt Ben Hiddinga, voorzitter van het bestuurlijk overleg in de Achterhoek in het kader van het RPW, toe.

Naast een goede afstemming tussen vraag en aanbod komen in het nieuwe RPW onder meer ook verduurzaming van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen, kansen voor circulaire transitie en optimalisering van de ruimtevraag op bestaande terreinen aan de orde.

© Foto: Google Maps