Hennie Konink is afkoppelcoach in Bronckhorst. De gemeente Bornckohrst wil graag jaarlijks minimaal 10.000 m² dak afkoppelen van de regenpijp. Het is jammer als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden.

”Dat afkoppelen kunnen we niet alleen, daar is jouw hulp ook bij nodig” verteld Hennie. Daarom is er per jaar 150.000 euro beschikbaar aan afkoppelsubsidie. Dit is bedoeld om inwoners die (een deel van) hun dak afkoppelen een vergoeding te geven. De subsidie voor daken tot 1000 m² is 10 euro per afgekoppelde vierkante meter.

Inwoners die hun dak afgekoppeld hebben, kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie. Hennie Konink legt uit: “Ik controleer al deze aanvragen voor Bronckhorst. Ik check of ze volledig en juist zijn ingevuld. En daarna stuur ik het door voor betaling.” Jaarlijks vragen zo’n 50 tot 70 mensen afkoppelsubsidie aan in onze gemeente. “Helaas zijn er soms formulieren niet goed ingevuld. Dan neem ik contact met deze mensen op en help ze om het formulier goed aan te leveren. Zo nodig kom ik ook bij mensen thuis om te zorgen dat de regenpijp op de juiste manier afgekoppeld wordt”.

Een moeilijk plan is er volgens Hennie niet nodig, soms is gewoon de regenpijp afzagen en in de tuin laten lopen voldoende. Het is trouwens ook zonde om schoon regenwater naar het riool af te voeren. Vanuit het riool gaat het naar de waterzuivering om gezuiverd te worden, dat is voor regenwater niet nodig. Ons rioolstelstel is ook niet ontworpen voor de afvoer van (grote hoeveelheden) regenwater. Het riool loopt dan overvol. Vervolgens moet het overtollige rioolwater soms in sloten en beken gestort worden. Dat rioolwater is natuurlijk slecht voor de vissen en het andere slootleven.

© Foto: