Mensen die een huurwoning met een aanpassing nodig hebben, komen voortaan sneller in aanmerking voor een aangepaste huurwoning. Voortaan bespreekt de gemeente Berkelland met ProWonen of er een geschikte woning is voor een inwoner met een verhuisindicatie vanuit de Wmo. Dit is een van de afspraken die de gemeente Berkelland en ProWonen met elkaar hebben gemaakt in het kader van duurzame inzet van woningaanpassingen.

“Samen zorgen we ervoor dat we sneller de juiste kandidaat vinden voor een aangepaste huurwoning. Dat is niet alleen goed nieuws voor de huurder.” Wethouder Betsy Wormgoor: “We voorkomen zo ook dat een dure woningaanpassing die nog prima werkt, uit een woning wordt gehaald omdat de nieuwe huurder deze niet nodig heeft” aldus Hanke Struik, directeur-bestuurde ProWonen.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig moet kunnen wonen in hun eigen leefomgeving. Daar zijn inwoners in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Van inwoners wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij nadenken over de toekomst en wat zij kunnen doen om ook dan prettig en comfortabel te wonen. Is er sprake van een handicap of ziekte, dan kan de gemeente in bepaalde gevallen ondersteunen. Deze ondersteuning richt zich in eerste instantie op de verhuizing naar een geschikte woning. Kan dit niet of is dit duurder, dan wordt gekeken of een woningaanpassing helpt.

© Foto: ProWonen