Bronckhorst gaat de zorg voor jongeren in de periode 2023-2026 uitbreiden met de pilot ‘Preventief, flexibel en nabij voor jongeren en jongvolwassenen’ in samenwerking met Interimbureau Koopman. De zorg wordt gericht op jongeren tussen de 12 en 25 jaar in de gemeente.

“Het gaat goed met veel jongeren en jongvolwassenen in Bronckhorst”, aldus de wethouder van Zorg, Evert Blaauw. “Maar voor een bepaalde groep jongeren zijn er ook zorgen. Als er problemen zijn of dreigen te ontstaan, willen we daar zo vroeg mogelijk bij zijn en laagdrempelig passende zorg en ondersteuning aan hen bieden.” Samen met onder andere scholen, sociale teams en wijkagenten wil de gemeente meer inzetten op preventie. Ook stopt de zorg voor jongeren niet na hun achttiende, zo laat de wethouder weten: “We willen de jongeren dan helpen om een goede balans met werk, school en de samenleving te vinden.”

De pilot richt zich op jongeren tussen de 12 en 25 jaar die het risico lopen om de aansluiting met school, werk, gezin en samenleving te verliezen. Ook worden jongeren bij wie beginnende problematiek is gesignaleerd ofwel problematiek al ver is geëscaleerd maar de reguliere jeugdhulp geen of moeizaam een ingang vindt, geholpen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: RTV Ideaal