Op maandag 25 oktober verricht wethouder Bart Porskamp de symbolische openingshandeling voor de start van de herinrichting in Lichtenvoorde. Dit gebeurt om 8:00 uur nabij de kruising Raadhuisstraat / Middachtenstraat. Bewoners en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

In de Bentinckstraat, Middachtenstraat (tussen Raadhuisstraat – Bentinckstraat), de Van Raesfeltstraat (tussen Middachtenstraat – Van Reedestraat), en de Van Reedestraat wordt de totale openbare ruimte opnieuw ingericht. Ook het aanliggende Remisepark wordt opnieuw aangelegd. Het gaat om zaken als de verhardingen van straten en stoepen, de riolering, het straatmeubilair, de bomen, struiken en planten en de openbare verlichting. Klimaatverandering is een belangrijk aandachtspunt. De plannen zijn in nauw overleg met de bewoners ontwikkeld.

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek start maandag 25 oktober met de werkzaamheden. De civiele werkzaamheden duren tot de zomervakantie 2022. Vervolgens wordt het Remisepark opnieuw ingericht.

Foto: Gemeente Oost Gelre