Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft dinsdag een akkoord gegeven op de wijziging in het bestemmingsplan, dat nodig is om een fietspad tussen Silvolde en Ulft te realiseren. Door onder andere de Provincie, Waterschap en verschillende gemeenten wordt al lange tijd gewerkt aan een fietspad van Doesburg naar Bocholt, het zogenaamde Gelders Hoofdfietsnet. Een belangrijke schakel hierbij is een nieuw aan te leggen fietspad tussen Silvolde en Ulft. Daarnaast zorgt het fietspad voor een extra verbinding van Ulft naar het Almende College.

Het fietspad past naadloos in het Landschapspark Oude IJssel, het concept ontwerp voor het gebied langs de Oude IJssel, dat in februari is vastgesteld door de raad. Veel inwoners en toeristen zullen blij zijn met de aanvulling van deze toeristische route. Met het starten van de bestemmingsplanprocedure is de eerste stap gezet om te komen tot realisatie van het nieuwe fietspad. Het bestemmingsplan ligt de komende 6 weken ter inzage.

“Het fietspad loopt door mooie natuur, dat is fantastisch om van te genieten, maar we moeten er ook zuinig op zijn. Daarom hebben we als gemeente 1600m2 extra grond aangekocht naast het fietspad, om daar nieuwe natuur aan te leggen en komen er brede bloem- en kruidenrijke bermen” aldus wethouder Ria Ankersmit.

Foto: Gemeente Oude IJsselstreek