© Foto: gemeente Lochem

De Albert Hahnweg in Lochem krijgt een nieuwe inrichting. De bedoeling is van deze straat een fietsstraat te maken. Met de aanpassingen wordt de straat onderdeel van een goede fietsverbinding vanaf het station in Lochem via de Oosterwal, de Gloep en Albert Hahnweg naar het Staring College.

Een fietsstraat is er nog niet in Lochem. Maar wat is nu precies een fietsstraat? In een fietsstraat zijn auto’s te gast. Automobilisten mogen hier wel rijden, maar moeten hun snelheid matigen en voldoende ruimte geven aan de fietsers. De inrichting is te herkennen aan het rode wegdek en fietsstraat bebording.

De Albert Hahnweg is een lange straat en de inrichting is nu nog heel verschillend. Breed, smal, met en zonder parkeerruimte, met en zonder groenvakken. De straat en de planning van het werk bestaat uit drie delen; West, Midden en Oost. Er wordt gestart met de plannen voor Midden en Oost. De plannen voor gebied West worden later opgepakt.

Voor omwonenden en inwoners van Lochem wordt een informatiebijeenkomst gehouden. ”Via een 3D animatie krijgt u een indruk van de fietsstraat. Aanwonenden van gebied West zijn zeker ook welkom tijdens de informatiebijeenkomst, maar er liggen dus nog geen concrete plannen voor dit gebied” aldus de gemeente Lochem. De bijeenkomst vindt plaats op 11 april in het gemeentehuis van Lochem.