De werkgroep van Alzheimer Café Zutphen e.o. moeten melden dat het Alzheimer Café nog niet open kan gaan.

Door een technisch mankement, is Buurtcentrum De Bornhof nog steeds niet toegankelijk. Maar er is ook een positieve ontwikkeling; De aannemer is inmiddels begonnen met de herstelwerkzaamheden.

De augustus bijeenkomst komt hiermee te vervallen.