In Steenderen hebben de werkgroep Vitale kernen en de gemeente Bronckhorst bekeken hoe het centrum van het dorp een verblijfsfunctie in plaats van een doorgangsfunctie kan krijgen. Hiervoor is een plan voor het Marktplein, fase 2, gemaakt en zijn de afgelopen periode verschillende gesprekken geweest met omwonenden, wat nog een aantal goede aanpassingen heeft opgeleverd. Steenderen moet een groen en aantrekkelijk dorp worden, waar mensen kunnen genieten van de IJsselroute en waterelementen. In dit plan is een goed toegankelijk Marktplein de spil van het dorpscentrum. De burgemeester en wethouders stemden vorige week in met het plan en vragen de raad budget voor de herinrichting beschikbaar te stellen.

Wethouder Evert Blaauw van Vitale kernen is enthousiast: “Met de inspanningen van de werkgroep is dit mooie toekomstbestendige plan er gekomen. Het Marktplein wordt groener en krijgt nieuwe bestrating, waarmee een denkbeeldige IJssel kronkelt van watertappunt naar speelplek en van terras naar bushalte. B en w hebben er van harte mee ingestemd en vragen de raad een krediet, dat al in de investeringsagenda opgenomen is, van bijna 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. De raad beslist er in januari 2022 over.”

Er is meer budget nodig voor het plan dan geraamd. Dit wordt deels gecompenseerd doordat voor fase 1 van het dorpsplan, de herinrichting van de J.F. Oltmanstraat, waarover de raad al eerder besloten had, door goede afstemming en na verdere concretisering met de werkgroep Vitale kernen een lager krediet nodig blijkt. Daarnaast wordt subsidie gevraagd aan de provincie en ook de Dorpsraad wil een bijdrage beschikbaar stellen. Verder is er nog het plan voor de verbetering van de Burg. Smitstraat, fase 3. Dat moet de komende tijd nog nader uitgewerkt worden door de werkgroep en betrokken partijen.