Informateur Berend Jan Bussink heeft zijn advies uitgebracht voor de coalitievorming bij het Waterschap Rijn en IJssel. De voormalig heemraad ziet een samenwerking tussen BBB, Water Natuurlijk, VVD en een LTO-afvaardiging als meest kansrijk.

De afgelopen drie weken sprak de informateur met afvaardigingen van alle partijen. “In die gesprekken stond elke deelnemer open en werkte goed mee”, schetst Bussink. “Dit alles, zo heb ik het ervaren, met het doel om te komen tot een breed gedragen bestuur en bestuurdsakkoord op hoofdlijnen.” De informateur gaf ook een voorkeur voor nieuwe heemraden aan. Antoinet Looman, Floor Wissing en Peter Schrijver zouden hun functie behouden, terwijl Dennis Wolsink namens nieuwkomer BBB zitting kan nemen in het nieuwe bestuur.

In het nieuwe akkoord gaat onder andere speciale aandacht uit naar droogte, biodiversiteit en energieneutraliteit. Bussink gaat nu als formateur aan de slag met het vormen van het bestuursakkoord met de vier partijen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8 (archief)