Gemeente Doetinchem en verschillende overheidsdiensten hielden donderdag en vrijdag extra controles in het kader van de week van de ondermijning. De instanties controleerden een aantal woningen waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn en een aantal bedrijven.

Op basis van eerdere controles en andere signalen werd gezien dat arbeidsmigranten soms slecht worden behandeld of een slechte woning hebben of dat er niet voldaan is aan de inschrijvingsplicht. Donderdag werden er verschillende panden gecontroleerd en werd geconstateerd dat nog niet alles op orde was. Nader onderzoek is nodig.

Vrijdag voerden Gemeente Doetinchem en verschillende overheidsdiensten een controle uit bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bilderdijkstraat 100 in Doetinchem. Daar werd gecontroleerd op alle wet- en, regelgeving en vergunningen. In het gebouw werd een zeer gevaarlijke situatie aangetroffen. Er waren onder andere chemische stoffen, vloeistoffen en gasflessen niet volgens de geldende veiligheidseisen opgeslagen. De brandveiligheid van het gebouw is hierdoor ernstig in het geding. De situatie werd door Toezicht en Handhaving van de gemeente en de ODA als dusdanig gevaarlijk voor de omgeving bestempeld, dat het pand op last van de burgemeester direct is gesloten.

“Het is aan ons om erop toe te zien dat iedereen de wet- en regelgeving naleeft. Dit doen wij samen met overheidsdiensten, maar zeker ook met inwoners en ondernemers. Op basis van het dringende advies van de betrokken diensten, heb ik besloten het bedrijfspand aan de Bilderdijkstraat te sluiten en te verzegelen” aldus burgemeester Mark Boumans.

Foto: Politie Nederland