Vrijdag vond, na twee jaar geen avond meer te hebben georganiseerd wegens corona, de jaarlijkse brandweeravond voor de brandweerpost Doetinchem plaats. Tijdens deze avond zijn negen jubilarissen gehuldigd en is er van twee vrijwilligers afscheid genomen. De officiële handelingen zijn verricht door burgemeester Boumans.

Zonder de inzet van de vrijwilligers kan de brandweer niet functioneren in de gemeente Doetinchem. De inzet en betrokkenheid van de brandweervrijwilligers levert een onmisbare bijdrage aan de veiligheid binnen de gemeente. In de toespraken van districtscommandant Achterhoek Zuid Darko Sanders en vervangend postcommandant Doetinchem Robin van Walsum kreeg dit dan ook de verdiende aandacht.

Negen jubilarissen kregen een oorkonde en medaille van Brandweer Nederland:
• 12,5 jarig jubileum: Thijs Harbers en Robin van Walsum
• 20 jarig jubileum: Christiaan Velthausz, Dennis Bekking (verhinderd) en Harry Bouwmeister
• 25 jarig jubileum: Michel Brugman en Nico Wierenga
• 30 jarig jubileum: Brian Sudmeijer (verhinderd)
• 35 jarig jubileum: Marcel van Emden

Er is afscheid genomen van:
• Martijn Legters, na 17 jaar als brandweervrijwilliger
• Marc Lubbers, na ruim 15 jaar als brandweervrijwilliger

Foto: Peter Hildering