Gemeente Lochem biedt ruimte voor ondernemers die zich op een bedrijventerrein willen vestigen. Maar op bedrijventerrein Aalsvoort in Lochem is geen plek meer om uit te breiden. De rol van de gemeente houdt daarmee niet op. “Want juist voor oudere bedrijventerreinen is er genoeg te doen. De proef met het parkmanagement op Aalsvoort is daar een mooi voorbeeld van.” aldus bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Lochem, Cor Bernard.

Vorig jaar startte een proef om de samenwerking tussen de Aalsvoortse bedrijven te versterken.
Een bedrijventerrein moet een plek zijn waar je prettig kunt werken en goed kunt ondernemen, Aalsvoort is ongeveer 30 jaar oud en er zitten zo’n 90 bedrijven. Zaken als beveiliging, groenonderhoud en de omslag naar duurzame energie regelen zij allemaal zelf. Terwijl dat samen sneller lukt dan in je eentje. Een peiling van de gezamenlijke wensen leverde een beeld op van de wensen. Daar gaan we nu mee aan de slag.” Aldus Cor Bernard. In de peiling van dit voorjaar ziet de gemeente dat de bedrijven op Aalsvoort beter zichtbaar willen zijn. Een welkomstbord en duidelijke bewegwijzering op het terrein helpen daarbij. De Gemeente Lochem denkt graag vanaf het begin mee over de plekken waar de borden straks komen te staan. Zodat de gemeente de vergunning makkelijker kan afgeven.

Veiligheid kwam in de peiling als duidelijke wens naar voren. “Dat kun je op verschillende manieren zien,” zegt Cor. “De medewerkers van de bedrijven moeten veilig naar hun werk kunnen lopen of fietsen. Als gemeente helpen wij bij het aanpassen van een fietspad of kruising als het nodig is. Maar het kan ook zijn dat er betere of meer openbare verlichting moet komen. En goede verlichting heb je weer nodig als je samen cameratoezicht en beveiliging wilt inkopen. Dan wil je immers mensen die kwaad willen goed in het licht zetten. Dus zo komen er verschillende ballen aan het rollen. Dat werken we nu samen met de bedrijven verder uit.”

Foto: Gemeente Lochem