Het beeld gemaakt door Willem Berkhemer is heropend op donderdag 8 december op het voorterrein van Monuta aan de Zutphenseweg in Lochem.

Ooit stond het fonteinbeeld, eigenlijk meer een cascade dan een fontein, op het voorplein van de voormalige Rijks Scholen Gemeenschap in Lochem. Bij de sloop van dit schoolgebouw werd het beeld nog maar net gespaard. Na wat omtrekkende bewegingen kreeg het een plek op de Nieuwe begraafplaats. Deze plaats werd gewaardeerd door bezoekers, maar onttrokken aan de openbaarheid. Ook stond het beeld daar zonder bassin en fonteinfunctie. Nadat al eerder vanuit het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem een vergeefse poging was ondernomen om het beeld alsnog een zichtbare plek te geven bij het nieuwe Staringcollege pakte een klein groepje dit initiatief opnieuw op. Zij wisten uit de burgerij tientallen ideeën te mobiliseren over mogelijke locaties voor het beeld. Na selectie en afweging bleek het voorterrein van Monuta de ideale keuze. De herplaatsing kon grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers en met gratis inzet van materieel. Daardoor was er financiële ruimte voor nog wat aankleding van de directe omgeving.

Deze officiële in gebruik stelling is de afronding van een lang, maar succesvol proces van ideeën vormen, fondsen werven, handen uit de mouwen steken en nog veel meer. Dat is het resultaat van een initiatief vanuit de Lochemse gemeenschap, ondersteund door vele particulieren, fondsen en bedrijven. En niet in de laatste plaats met mede en samenwerking van Monuta en de Gemeente. “Het beeld straalt verbinding, passie en kracht uit”, vertelt wethouder van Cultuur Wendy Goodin tijdens de heropening. “Ik ben heel trots dat ik bij deze het beeld mag heropenen”.

© Foto: RTV Ideaal