Binnenkort besluit de gemeenteraad over het beleidsplan Mens & Samenleving 2023-2026. Het gaat om een integraal plan voor het gehele sociale domein. Hier hebben de Sociale Raad Oost Gelre, de raadswerkgroep Sociaal Domein en specialisten uit het werkveld samen aan gewerkt. Er wordt gekeken over de grenzen van de wetten en beleidsterreinen heen. Zo wordt er gedaan wat écht nodig is om ondersteuning te bieden aan (kwetsbare) inwoners.

Met de ambitie: ‘Gezonde leefstijl is de norm’ brengen wordt het thema gezondheid gebracht in de breedste zin van het woord naar de inwoners. ”De focus in ons beleidsplan ligt op regie over je eigen leven. In eigen kracht waar het kan en een steuntje in de rug waar het nodig is. De opbouw van het plan sluit hierop aan: Van zelfredzaamheid tot de inzet van maatwerk en wat daar tussenin nodig is” laat Wim Maatman van de gemeente Oost Gelre weten.

”Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. Onze gemeente is Regenbooggemeente. Hiermee dragen we gelijkheid actief uit. Daarnaast kenmerkt onze gemeente zich al jaren door veel inwoners die meedoen in de samenleving. Dit willen we zo houden en blijven we ondersteunen. We zorgen voor ontmoetingsmogelijkheden in alle kernen en ondersteunen vrijwilligers bij de uitoefening van de werkzaamheden” aldus de gemeente. Oost Gelre stimuleert daarbij samenwerking met en tussen verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

© Foto: Gemeente Oost Gelre