© Foto: RTV Ideaal

De hoge energieprijzen raken iedereen. Ook de sociaal maatschappelijke organisaties ontkomen er niet aan. Het college van burgemeester en wethouders vinden de rol die sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties in de gemeente hebben dermate belangrijk, dat zij voor deze organisaties een maatwerkregeling gaat vaststellen. Sociaal maatschappelijke organisaties die specifiek door de hoge energiekosten in financiële nood (dreigen te) komen, kunnen hier vanaf 1 januari 2023 een beroep op doen.

Ook voor sociaal maatschappelijke organisaties zijn er diverse landelijke steunmaatregelen in ontwikkeling, gericht op het verzachten van de financiële nood door de energiecrisis. Zo kunnen ook (kleinere) verenigingen en organisaties straks gebruik maken van het aangekondigde tariefplafond voor gas en elektra voor huishoudens. En de aangekondigde TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb) is ook bedoeld voor de hoog energieverbruikende (sport)organisaties, zoals zwembaden en ijsbanen.

“Ondanks de huidige en nog aangekondigde landelijke steunmaatregelen, kunnen onze sociaal maatschappelijke organisaties zomaar in de problemen komen door de torenhoge energietarieven. Je moet er niet aan denken dat deze organisaties dan moeten snijden in hun openingstijden of activiteitenaanbod, om nog maar te zwijgen van opheffing van de organisatie of vereniging. Met deze maatwerkregeling, we hebben er maximaal 500.000 euro voor apart gezet, hopen we van harte dat te kunnen voorkomen” aldus wethouder Hans te Lindert.

Deze nieuwe tijdelijke regeling is alleen gericht op de sociaal maatschappelijke organisaties in de gemeente Aalten. Daarbij is nadrukkelijk sprake van maatwerk – er is geen standaard compensatiemethode of -vorm – en de financiële steun van de gemeente is een aanvulling op steunmaatregelen van het rijk of de provincie. Gemeente Aalten heeft een aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland voor een bijdrage uit het Winterfonds van maximaal 128.000 euro. Een eventuele bijdrage aan de gemeente Aalten komt onder meer ten gunste aan de maatwerkregeling energiekosten voor sociaal maatschappelijke organisaties.

© Foto: RTV Ideaal (archief)