Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het beleidsplan Spelen en Bewegen 2021-2030. Spelen en bewegen is belangrijk, zeker in de openbare ruimte.

Het streven is naar een betere verspreiding van de speeltoestellen op basis van het aantal kinderen. Inzet van het beleidsplan is om het totaal aantal speeltoestellen per kind in de hele gemeente gelijk te houden. De komende jaren zijn veel toestellen aan het eind van hun levensduur. Bij het plaatsen van nieuwe toestellen wordt gekeken naar hoeveel kinderen per leeftijdsgroep er in de wijk wonen. Bij het vernieuwen of nieuwe aanleg van de gehele speeltuin of beweegplek vindt een participatieproces plaats met de buurt.

Er komen meerdere plekken waar kinderen met en zonder beperking kunnen samenspelen. Door rekening te houden in de inrichting met toegankelijke paden en geschikte toestellen en ondergronden, komen er ook voor kinderen met beperking meer mogelijkheden om gebruik te maken van de speelvoorzieningen.