© Foto: RTV Ideaal

De gemeente Berkelland heeft als eerste plattelandsgemeente een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is een subsidie om bij te dragen in onrendabele toppen van betaalbare woningbouw.

De gemeente Berkelland heeft een gecombineerde aanvraag gedaan voor de woningbouwplannen in Ruurlo (Leusinkbrink-Zuid), Borculo (RWZI) en Neede (Rapenburg). Naast de toegekende bijdrage van het Rijk heeft ook de provincie Gelderland een bijdrage toegezegd van 352.000 euro. Dinsdag heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bekendgemaakt dat de gemeente Berkelland 2 miljoen euro ontvangt voor project RuNeBo.

”Als gemeente Berkelland hebben we een opgave om tot en met 2030 875 nieuwe woningen te realiseren in de gemeente. Onder andere hoge bouwkosten zorgen ervoor dat plannen met vooral betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen niet eenvoudig te realiseren zijn. Dit terwijl ze voor onze jeugd en senioren hard nodig zijn. Dan creëer je doorstroming, zodat de gezinnen aan bod komen” aldus wethouder Arjen van Gijssel.

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat binnen drie jaar na toekenning van de subsidie gestart moet worden met de bouw van de eerste woningen. Van deze drie projecten is de verwachting dat Leusinkbrink-Zuid het eerste plan is dat gerealiseerd gaat worden. Er wordt hard gewerkt om voor het einde van het jaar de planvorming gereed te hebben voor de ruimtelijke procedure. Om de Berkellandse woningbouwopgave in te vullen, komen er in alle 11 kernen nieuwe woningen.

© Foto: RTV Ideaal