Het college van B&W heeft ingestemd met het voorleggen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijvenpark Laarberg-Noord aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan betreft een deel van het regionaal bedrijvenpark Laarberg dat is gevestigd aan de noordzijde van Groenlo. Het bedrijvenpark richt zich op grotere bedrijven. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding van 10 hectare.

“Er is veel interesse voor bedrijfskavels. Daarom is de uitbreiding van dit deel van het bedrijvenpark belangrijk. Op een aantal kavels ligt al een optie van verschillende bedrijven” aldus wethouder Marieke Frank. Bij de terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Deze gaan over het gebruik van de uit te breiden gronden, de gevolgen hiervan en genoemde milieucategorieën.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld kan de grond definitief worden verkocht. Bedrijven kunnen dan de bouwvergunning aanvragen. De raad besluit in de vergadering van 22 februari over het bestemmingsplan.

Foto: Vastgoedjournaal