Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 januari heeft het CDA een motie ingediend die het college oproept om alles in het werk te zetten om een Noordtak van de Betuweroute te voorkomen. Eerder al noemde fractievoorzitter Jeroen Berends de gang van zaken onbegrijpelijk en ook tegen de afspraken in.

Na een brandbrief richting de Tweede Kamerfractie, een bezoek van een CDA Tweede Kamerlid aan Doetinchem en de steun tijdens de extra vergadering van de Achterhoek Raad is dit de volgende stap die de lokale afdeling onderneemt tegen de geluiden dat een Noordtak wat Den Haag betreft weer bespreekbaar is. ‘’Het is goed om te zien dat onze mooie regio zich roert en eensgezind optrekt in dit dossier, alleen op die manier kunnen we samen zorgen dat ons geluid zo krachtig mogelijk wordt gehoord in Den Haag’’ aldus Berends. De motie werd unaniem aangenomen en mede ingediend door PvdA, SP, GL, D66, CU-SGP, GBD, VVD en PvLM.

Berends waarschuwde dat er niet mee moet worden gegaan in het frame dat nut en noodzaak al zijn bewezen.

Foto: CDA Doetinchem