Het college van b en w verleent medewerking aan een bestemmingsplanherziening voor de bouw van het ‘Sportcomplex Bronckhorst Midden’. Dat betekent dat de bouwmogelijkheden binnen de bestaande bestemming ‘Sport’ worden gewijzigd om de nieuwbouw van een multifunctioneel sportgebouw mogelijk te maken.

Op 25 maart heeft de gemeenteraad besloten om een bijdrage van 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van dit multifunctionele sportcomplex. De bestemmingsplanherziening is de basis voor een omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning geeft de uiteindelijke toestemming voor de bouw.