In Berkelland is behoefte aan nieuwe woonvormen. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de plaatsing van 10 tijdelijke tiny houses op de locatie Zwilbroekseweg in Eibergen. Het college van B&W staat positief tegenover deze ontwikkeling. Doel van dit project is het realiseren van tien verplaatsbare, duurzame en tijdelijke woningen. Het innovatief wonen in de gemeente Berkelland krijgt hiermee invulling in de vorm van een pilot.

De afgelopen tijd is intensief contact geweest met de coöperatie Tiny Housing Berkelland, het bestuur van de Volkstuinvereniging Eibergen en de omwonenden. Ze hebben meegedacht en gereageerd op de plannen en het voorlopige ontwerp. Bij de omwonenden zijn zorgen over de komst van de tiny houses. Een deel van hen staat vooralsnog niet positief tegenover dit plan. Hun bezwaren zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp.