De komende jaren gaan de gemeente Berkelland en wooncorporatie ProWonen aan de slag met het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande (huur)woningen in de wijk Neede Noordoost. Ook de inrichting van de straten, de riolering, het groen en parkeren wordt aangepakt, zodat de wijk klimaatbestendig wordt en weer jaren mee kan.

Na de zomer starten wooncorporatie ProWonen en de gemeente met het maken van plannen voor de aanpak van de wijk. Leden van het bewonersplatform praten en denken mee over de wijk.