Op de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Hummelo is er maandagavond afscheid genomen van twee bestuursleden.

Janni Addink die in de afgelopen drie jaar de rol van Secretaris heeft vervuld. Accuraat, enthousiast en altijd stipt. Vaak al tijdens de nazit van de bestuursvergadering kwam het mailtje met de notulen al binnen. Daarnaast heeft ook Elly Smeitink de voorzittershamer neergelegd. Elly heeft vanaf het begin van Dorpsraad Hummelo een rol vervuld binnen het bestuur waarbij zij de laatste jaren als voorzitter optrad. Elly heeft een ontzettend ruime algemene kennis, is een verbinder en weet op de juiste momenten de angel uit de discussie te halen.

”Wij gaan Janni en Elly als bestuursleden ontzettend missen, maar weten zeker dat met hun betrokkenheid bij Hummelo ze ook in de toekomst hun steentje blijven bijdragen” zo laten de overige bestuurleden van de dorpsraad weten. Jaqueline Kremer, Marit Bijkerk en Ard Rexwinkel zullen het bestuur van Dorpsraad Hummelo komen versterken. Alle kandidaten werden in de Algemene Ledenvergadering unaniem verkozen.

© Foto: Dorpsraad Hummelo