Het college van de gemeente Berkelland heeft besloten, na gesprekken met belanghebbenden en ProRail, de spoorwegovergang Reurinkweg af te sluiten en de spoorwegovergang Loorsteeg in Ruurlo open te houden en te beveiligen.

De kosten voor de gemeente voor het beveiligen van de spoorwegovergang Loorsteeg zijn geraamd op 800.000 euro. Dat is de helft van de totale kosten van 1,6 miljoen euro. Het budget van 800.000 euro is geraamd in de begroting 2023. Na de inspanningen van de gemeente hiervoor heeft de provincie vorige week laten weten dat het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland ingestemd heeft met het voorstel om, onder voorwaarden, 25 procent bij te dragen aan de investeringskosten. Dat betekent dat Berkelland 400.000 euro subsidie ontvangt. De uiteindelijke kosten voor de gemeente Berkelland bedragen dan nog 400.000 euro.

ProRail is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2017 een landelijk programma gestart om niet beveiligde overwegen (NABO’s) op het spoor en spoorkruisingen te verbeteren. Met doze maatregelen draagt Berkelland aan dit programma bij.

© Foto: RTV Ideaal (archief)