Meer bloemrijke bermen, het opruimen van zwerfafval, wandelroutes onderhouden en realiseren, herstellen van landschapselementen of verbeteren van het leefgebied voor bijen en vogels? Heeft u ideeën om het landschap rond Wichmond en Delden aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Wichmond op maandag 21 maart. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Grand Café Bij Ludger aan de Vierakkersestraatweg 37 in Wichmond.

Wichmond heeft een aantrekkelijk buitengebied. Of zoals een bewoner verwoordt: “Ken je dat, die verwondering over de schoonheid van onze schitterende natuur als je vroeg in de ochtend, als de nevel nog boven de velden hangt, de reeën en hazen sporen door het bedauwde gras trekken, een rondje wandelt bij het opkomen van de zon?”. Om die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners en Dorpsbelang Wichmond Vierakker in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Foto: Peter Eekelder