Het centrum van Zelhem moet de komende jaren een flinke opknapbeurt krijgen. Ruim vier jaar lang is er door de werkgroep Vitale Kernen in samenwerking met de gemeente gewerkt aan een toekomstbeeld voor het dorp, waarvan de plannen inmiddels met behulp van een maquette zijn gepresenteerd aan inwoners.

“Zelhem moet een vitale kern blijven”, is de boodschap van Bert Elschot, een van de leden van de werkgroep die betrokken waren bij de planvorming. “Zodat jong en oud hier tot in lengte van dagen kunnen blijven wonen. De Markt, een plein in het centrum met horeca, moet daarom worden omgevormd tot de huiskamer van het dorp waar de automobilist te gast is. “Dat betekent geen last hebben van autogassen”, geeft Henk Hollak, eveneens lid van de werkgroep, aan. “Het dorp vergrijst, dus voor de oudere generatie willen we zorgen dat Zelhem drempelvrij en goed toegankelijk is, ook met een rollator of rolstoel.”

De verenigingen moeten een thuis vinden in een ‘Zelhemhuus’ dat wordt opgericht. “De Lambertikerk zal daar ook een onderdeel van zijn”, geeft Elschot aan. “Daar gaan de grotere evenementen plaatsvinden, maar aan de andere kant van de Burgemeester Rijpstrastraat staat de bibliotheek. Daarnaast staat het Klokhuis en die willen we met elkaar gaan verbinden.”

Zelhem wordt enthousiast
Eerder werd een soortgelijk plan voor Steenderen aangenomen. Voordat de schop in Zelhem de grond in kan, moet de gemeenteraad van Bronckhorst eerst hun mening geven. Elschot merkt in zijn omgeving dat inwoners steeds enthousiaster worden: “Dat vind ik een prettige bijkomstigheid. Ze gaan het nu ook zien. En ik hoop dat we in 2030 of 2040 een dorp hebben waar met ontzettend veel plezier geleefd kan worden.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8